Digital Magazine

Opnemen van video's, presentaties en instructie filmpjes is één maar de distributie is een veelvoud. Met behulp van digitale webpublicaties kunnen snel overzichten worden getoond van informatie, zowel geschreven als in documenten, linkjes naar pdf's en websites. Samenhang tussen video's en kennis.

Denken in doelgroepen

Informatie is doelgroep specifiek. Bestuurders hebben andere informatie nodig dan technici of juristen. Ook bij dezelfde casus of problematiek. Door snel samenhangende en specifieke informatie aan specifieke doelgroepen te kunnen aanbieden wordt betekenis gegegeven aan de waarde van de informatie.

Denken in doelen

Verschillende doelgroepen verzorgen verschillende functies in het geheel. Het is net als met voetballen: een doelman heeft een andere functie dan een aanvaller. Binnen die functies hebben ze een eigen doelstelling en beschikken ze over verschillende kwaliteiten, mogelijkheden en regels.


Het doel als geheel, voor het hele team, is echter hetzelfde: de tegenstander verslaan. En dat gebeurt niet alleen door de spelers in het veld, maar ook door de gehele organisatie erachter: van technische staf tot catering.

Excellentie ontstaat door samenhang en ervaring

De essentie van leren is het toepassen van kennis. Ervaring (maturity) is een van de belangrijkste onderdelen van effectiviteit. Maar ook nieuwe inzichten kunnen barrieres verbreken en een nieuwe impuls geven aan leren, elkaar de bal toespelen en samen doelen bereiken.


Excellentie ontstaat door samenhang van doelen en samenwerking van doelstellingen. En daarin stroomt de kennis. Video kan helpen die kennis zichtbaar en authentiek te maken.

RIEC: tele•visie•magazine

Dit digitale magazine is een voorbeeld van de mogelijkheden meer met interne communicatie en video's te doen. Zo blijft het dossier bij elkaar. Gezamenlijk wordt het oog op de bal behouden:

zichbaarheid

herhaling

samenhang

Zo ontstaat meer bekendheid aan de interne ontwikkelingen en het vertalen van het belang van deze ontwikkelingen aan verschillende doelgroepen. Hiermee wordt maximaal rendement gehaald uit de inspanningen die het team doet. Met andere woorden: het magazine is een bundeling van specifieke kennis.

Video over het GEO Intelligence Analyse - Buitengebied

Opgenomen bij de Versnellingskamer op 19 september 2018 te Eindhoven.


iPDF versie van de presentatie klik hier

Achtergrond informatie of beschrijving.