Stand van zaken - Ketenaanpak medicijnresten uit water

190308 P02 - Marc de Rooy - Min I&W

Marc de Rooy - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - gaat in op de voortgang van de ketenaanpak.


Link naar de iPDF van zijn presentatie - playlist op youtube - STOWA-COP.

Lerend Implementeren

190308 P03 - Bert Palsma - STOWA

Bert gaat dieper in op het concept van lerend Implementeren.

Link naar de iPDF van zijn presentatie - playlist op youtube - STOWA-COP.

Gluren bij de Buren van de Maas

190308 P04 - Maarten van der Ploeg - RIWA-Maas


Maarten gaat in op de Resultaten van samenwerking met het buitenland - Gluren bij de buren voor een schone Maas.

Link naar de iPDF van zijn presentatie - playlist op youtube - STOWA-COP.

titelBijdrageregeling I&W

190308 P05 - Richard Rijs - Rijkswaterstaat-WVL


Monitoring demo-installaties bijdrage regeling I&W ' Zuivering Medicijnresten'

Link naar de iPDF van zijn presentatie - playlist op youtube - STOWA-COP.

De Sleutelfactor Ecotoxicologie

190308 P06 - Bas van der Wal - STOWA


Bas gaat verder in op efectmetingen en geeft handvatten voor het gebruik van de sleutelfactor Ecotoxicologie.

Link naar de iPDF van zijn presentatie - playlist op youtube - STOWA-COP.

Monsters en analyse

190308 P07 - Willie van den Berg - Waterproof - ILOW laboratoria


Robuuste bemonsterings- en analysemethoden voor microverontreinigingen in RWZI-afvalwater.

Link naar de iPDF van zijn presentatie - playlist op youtube - STOWA-COP.

Innovatie

190308 P08 - Cora Uijterlinde - STOWA


Het Innovatieprogramma STOWA/I&W microverontreinigingen uit RWZI-afvalwater.

Link naar de iPDF van zijn presentatie - playlist op youtube - STOWA-COP.

Panel discussie

190308 P09 - Fred Klein Woolthuis - Waterschap Noorderzijlvest


Afsluitende panel discussie met alle aanwezigen en een pannel van de workshoptrekkers.

Playlist op youtube - STOWA-COP.

Workshop A1 Oxiditatieve technieken

190308 WS A1 - Maarten van der Ploeg - Rijkswaterstaat WVL


Eerste workshop over Oxiditatieve Technieken voor de verwijdering van microverontreinigingen uit RWZI-afvalwater.


Playlist op youtube - STOWA-COP.